Onze school

❉ Ouderraad

Onze ouderraad is een groep ouders die zich vrijwillig inzet voor de school, met het welzijn van alle leerlingen voor ogen. Hier vind je nuttige informatie rond de werking van de ouderraad.

❉ Ouderraad
Onze werking
Wie zijn we?
Onze activiteiten
Wil je helpen?
Onze realisaties

WERKING


De ouderraad bestaat voor en door ouders. De ouders in de ouderraad zijn vrijwilligers die zich inzetten voor alle kinderen van de school, die proberen de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Dit doen ze door te:

 • Ontmoeten
  We organiseren regelmatig activiteiten waar ouders van de Sint-Annaschool mekaar en het schoolteam kunnen ontmoeten, zodat ouders mekaar en de school beter leren kennen en zonder drempelvrees met elkaar in contact kunnen komen.
 • Ondersteunen
  Als ouders stellen we hoge opvoedkundige verwachtingen aan de school en willen we dat ons kind zich maximaal kan ontplooien. We willen de school dan ook ondersteunen door een helpende hand te bieden in allerlei activiteiten alsook door zelf activiteiten te organiseren om financieel bij te dragen aan allerlei schoolse initiatieven en projecten.
 • Communiceren en informeren
  In nauwe samenwerking met de school zorgen we voor een goede communicatie tussen de ouders en de school. We zijn een aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties,…De ouderraad is actief op enkele sociale mediakanalen: Facebook en Instagram. Je kan de ouderraad ook een Messengerbericht sturen of een mail (bor@sasbaal.be).
 • Adviseren
  De ouderraad tracht de inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren. De oudervertegenwoordigers voor de schoolraad zijn
  aangeduid door de ouderraad en maken er ook deel van uit.

Wanneer komen we samen…

De Algemene Ouderraad (AOR) vergadert een zes à zeven tal keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en vangen aan om 20.00 uur. Tijdens deze samenkomsten bespreken we de financiën, hebben we het over onze activiteiten en brengen we punten naar voor die ons door bv. ouders gemeld werden.  Ook hetgeen op de schoolraad besproken werd, komt aan bod.

Overzicht vergaderingen AOR 2023-2024 (leraarslokaal, start om 20u.00):

 • dinsdag 12 september 2023
 • dinsdag 3 oktober 2023 (ontmoetingsmoment)
 • dinsdag 14 november 2023
 • dinsdag 12 december 2023
 • dinsdag 16 januari 2024
 • donderdag 27 februari 2024
 • dinsdag 26 maart 2024
 • dinsdag 21 mei 2024
 • dinsdag 18 juni 2024

Naast de Algemene Ouderraad (AOR) is er ook nog een beperkte ouderraad (BOR). De BOR-leden worden vanuit de AOR verkozen. De BOR vergadert ook 5 à 6 keer per jaar. De BOR doet voorbereidend werk voor de AOR-vergaderingen door informatie te verzamelen en voorstellen uit te werken en leidt de ouderraadwerking in goede banen, door het voorbereiden van de beslissingen die genomen moeten worden. Na goedkeuring staat het bestuur mee in voor de opvolging en de effectieve uitvoering van de voorstellen.

WIE


De ouderraad telt een aantal vaste en losse medewerkers, en is eveneens vertegenwoordigd door directie en leerkrachten. 

Bestuur Ouderraad (BOR)

 • Marijke Vos: co-voorzitter
 • Barbara Bradt: co-voorzitter
 • Isabelle Van Passel: secretaris, helperscoördinator, communicatie
 • Natalie Reinquin: vertegenwoordiger schoolraad

Algemene Ouderraad (AOR) = bestuursleden (BOR) aangevuld met:  

 • Els Van Brussel: communicatie
 • Stephanie Vanaeken: communicatie
 • Hendrik-Jan Van Rompuy
 • Tine Luyckx: vertegenwoordiger schoolraad
 • Tom Bollens: vertegenwoordiger verkeersadviesraad Tremelo
 • Kristof Aerts                              
 • Sofie Hoydonghs                      
 • Anne Schrooten
 • Jonas Bertels
 • Kimberly Goossens
 • Sine Vanhoutte
 • Glenn Theys
 • Eline Vandeputte
 • Stijn Hemeryck
 • Carola Tielens
 • Jasmin Kiebooms
 • Glenn Verhaegen
 • Karen Meysmans

Directie

 • Bob Natens
     

Leerkrachten

 • Babs Verschoren: vertegenwoordiger kleuterschool
 • Gaby Van Nuffelen: vertegenwoordiger kleuterschool en wijkschool
 • Dana Didden: vertegenwoordiger lagere school
 • Mirthe Claes: vertegenwoordiger lagere school

Losse medewerkers

Daarnaast zijn er ook losse medewerkers. Zij sluiten niet noodzakelijk aan op de vergaderingen maar wanneer ze zich kunnen vrijmaken helpen ze een handje tijdens de verschillende activiteiten of participeren ze in één van de werkgroepen.

Werkgroepen

Om de activiteiten te organiseren worden er werkgroepen in het leven geroepen om deze in beperkte groep voor te bereiden. Daarnaast worden er ook thematische werkgroepen opgericht (bijv. werkgroep logo, werkgroep werving, …)

ACTIVITEITEN


Activiteiten schooljaar 2023-2024

 • Ouderraadcafé
  Dinsdag 29 augustus 2023
  Zin in toogpraat met de ouderraad? Dat kan!  Wij zijn beschikbaar voor een leuke babbel tijdens de openklasdag.
  Breng zeker ook je drankkaart van schooljaar 2021-2022 mee, want deze is voor de allerlaatste keer geldig.
 • Dag van de SAS-medewerker
  Donderdag 5 oktober 2023
 • Herfstfeest
  Zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2023    
  !! Vooraf inschrijven !!
  Smullen maar: soep, mosselen, koude schotel, stoofvlees en koninginnenhapje. Tuurlijk hebben we ook kinderporties van dit alles en ook nog lekkere curryworst! Je krijgt een gratis ijsje bij elke kindermenu. En kan er nog een dessertje bij? De pannenkoeken en ijscoupes staan klaar!
 • Afterwork
  Vrijdag 1 december 2023
  Shake de werkweek van je af. Geniet van een lekker drankje of een heerlijke snack... The best way to start the weekend ! Oh ja, kwam jij helpen tijdens een activiteit van de ouderraad? Dan krijg je voor deze avond een voucher met leuke attenties.
 • Kienavond
  Zaterdag 3 februari 2024
  Kinderen, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s… breng heel je familie mee naar deze superleuke kienavond!
  Kinderbingo: 14.30u - 15.30u
  In de namiddag kunnen de kleuters en de kids van het eerste leerjaar leuke prijsjes winnen!
 • Pannenkoeken    
  Vrijdag 8 maart 2024    
  !! Vooraf bestellen !!
  Heerlijke pannenkoeken die je kan bestellen en komen afhalen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de familie, buren,...
 • Zomerbar          
  Woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2024  
  We toveren de speelplaats om tot een gezellige zomerbar. Heerlijke drankjes en lekkere snacks staan te wachten.
IDEE? HELPEN?


Iedere ouder is welkom!

Wil je graag betrokken zijn bij de werking van de school? Wil je graag van gedachten wisselen met andere ouders? Wil je problemen signaleren en suggesties doen voor verbetering? Wil je mee denken, mee plannen en mee organiseren? Dan is de ouderraad zeker iets voor jou!

Neem gerust contact op met ons of kom vrijblijvend naar onze volgende vergadering. Gewoon even kennismaken. Daarna beslis je of je je verder engageert.
Heb je het te druk? Maar heb je wel een suggestie of vraag voor je collega-ouders? Meld het ons via bor@sasbaal.be

Hulpcheque

Je kan ook altijd een hulpcheque invullen en aan de school bezorgen. Op deze hulpcheque kan je aangeven of je graag helpt bij een activiteit van de school of van de Ouderraad.

Met de hulpcheque:

 • laat je ons weten bij welke activiteiten je wilt helpen;
 • bezorg je ons jouw contactgegevens;
 • verbind je je tot niets: kan je op het moment zelf bij de aangekruiste activiteit toch niet komen helpen, dan is dat geen enkel probleem.

REALISATIES


Met de opbrengst geven we financiële ondersteuning aan de school voor welbepaalde projecten.

 • In 2021 investeerde de ouderraad heel wat geld in de drie speelplaatsen (32 700 euro) en ook voor aankoop van nieuw klasmeubilair werd een fikse bijdrage geleverd (ongeveer 11 000 euro).
 • Wij geven een bijdrage voor ‘Oog voor lekkers’, zodat het fruitproject succesvol blijft.
 • Elk jaar is er een budget voorzien van 500 euro voor de aankoop van spelmateriaal voor elke speelplaats (dus x3).
 • En ook de leerlingenraad kan op onze steun rekenen. Zij kunnen een tof idee ontwikkelen en voorleggen aan de ouderraad voor financiering.
 • De turn-T-shirt voor de leerlingen van het eerste leerjaar wordt gratis aangeboden door de ouderraad.
 • Op de dag van de leerkracht, zetten we niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes, maar alle SAS-medewerkers. We voorzien een leuke gadget voor elke schoolmedewerker.
 • In het iets verdere verleden werden de digiborden, de picknicktafels... gefinancierd door de ouderraad.