Onze school

❉ Onze visie

Onze schoolvisie is de leidraad voor de werking binnen onze school. HARTVERWARMEND zorgen we SAMEN voor de GROEI van kinderen door SPRANKELEND en UNIEK onderwijs.

❉ Onze visie

Concrete voorbeelden:

vieringen in de kerk, school- en klasafspraken, godsdienstles, grootoudersfeest, maandslot, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, werken met Mooimakers en Natuurpunt, dag van de leerkracht/directeur/vrijwilliger, afscheid 6de leerjaar, uitreiking kleuterdiploma,…

 

 Concrete voorbeelden:

Sherborne, middagactiviteiten: voetbal/knutselen/drama/koor,…, Europamarkt, leren leren, workshops, zwemmen, leeruitstappen, spreekbeurten, musical, circus Picolini, fruitproject, eigen BIB, slaapklasje, schaatsen, hulp aan anderstalige nieuwkomers, werken aan persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden, bewegend leren,…

 

 

Concrete voorbeelden:

Yoga, tandemlezen, klasdoorbrekend werken, schoolkoor, themagericht werken, vertellen over weekend/vakantie, Sherborne, co-teaching, snoezelzolder, competente leerkrachten, teambuilding, sportsnack, atelierwerk, hoekenwerk, gezellige leeshoek, leuke SPEELplaatsen, sportdag, openluchtklassen, buitenschoolse sportactiviteiten,  …

 

Concrete voorbeelden:

zorgbrievenbus, werken rond talenten, groepswerk, klasgesprekken, MDO’s, stilteklas, viersporenbeleid, huiswerkklas, vlinderjuffen,zorgcoördinator voor KS en LS, welzijnsbevraging bij kinderen, REDICODI-maatregelen, oudercontacten, …

 

 

Concrete voorbeelden:

fluowandeling, samenwerking met parochie: eerste communie/vormsel/vieringen/…, samenwerking met gemeente:sportactiviteiten/scholenoverleg/…, ouderraad, herfstfeest, leerlingenraad, veldloop, zwemouders, schilouders, gemachtigd opzichters, sponsorwandeling, openklasdag, kerstdrink, kienavond, quiz, schoolraad, schoolfeest, samenwerking met Pimpernel: voor- en naschoolse opvang, samenwerking met bib Tremelo: bibwerking op school/auteurs op school, …

 Samen zijn we een fan-SAS-tische school !

-> Onze zorgvisie

-> Onze ict-visie

-> Onze taalvisie