Klassen

Kleuterschool
1KinD: juf Karolien 
1KD: juf Kathleen
2KD: juf Hilde  (momenteel vervangen door juf Gaëll)
3KD: juf Melina (momenteel vervangen door juf Eva)
1K(in)W: meester Peter 
2KW: juf Gaby  
3KW: juf Ellen
 
turnjuf: juf Wendy
kinderverzorgster: juf Sarah

Lagere school
eerste graad:
juf Dorien, juf Lieve, juf Hilde B, juf Liesl 

tweede graad:
juf Katrien, juf Stephanie, juf Sabine, juf Marleen, juf Hilde H en juf Illya (momenteel vervangen door juf Linda)

derde graad:
juf Magda (momenteel vervangen door juf Jana), juf Monja, meester Bart V, juf An

turnjuf: juf Ines
godsdienstjuf: juf Krista
 

 

Omkadering
zorgcoördinator lagere school: juf Cindy
ambulante zorgleerkracht lagere school: meester Bob, Juf Illya  (momenteel vervangen door meester Jasper)
zorgcoördinator kleuterschool: juf Nancy
ambulante leerkracht kleuterschool: juf Nancy, juf Wendy
ict-coördinator: meester Bart P